Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Sudenkaatolupa oli perusteeton

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin mielestä Suomen riistakeskuksen myöntämä sudenkaatolupa Köyliö-Huittinen-Alastaro -alueelle oli perusteeton.

Ainuttakaan kotieläin- tai metsästyskoiravahinkoa ei alueella ole ollut. Paikalliset eivät olleet myöskään ilmoittaneet susien uhkaavasta tai poikkeavasta käytöksestä ennen luvanhakijan provokatiivista mielipidekirjoitusta Ala-Satakunta-lehdessä 10.1.20171. Kirjoituksessaan luvanhakija peräsi susireviirin asukkaita luomaan sosiaalista painetta poikkeusluvan saamiseksi mm. iskostamalla susipelkoa lapsiin ja soittamalla sudenjäljistä hätäkeskukseen.

Luvanhakija Jari Kallio, Ala-Satakunta-lehti 10.1.2017:

”…Susihysteriaa ei ole. Kaikkien pitää pelätä susia, lietsoa susipelkoa, pelko pitää iskostaa lapsiin jne. Kaikkien on vaadittava susikyydityksiä, soitettava hätäkeskukseen nähdessään jälkiä tai susia. Tuotantoeläimet, koirat, kissat ynnä muut on syötettävä susille. Näillä eväillä lupa voisi hellitä!”

Osa reviirityöryhmästä muutti mieltään

Köyliö-Huittinen-Alastaro –alueen susireviiriyhteistyöryhmä lausui tarpeesta hakea poikkeuslupaa sudelle yleisen turvallisuuden tai muun syyn perusteella 20.12.20162 seuraavasti:

Työryhmä on tutustunut Köyliö-Huittinen-Alastaro – lauman havaintotietoihin syksyn 2016 ajalta ja todennut susien liikehtivän samoilla alueilla kuin aikaisempinakin vuosina. Sudet eivät ole aiheuttaneet yhtään kotieläin- tai metsästyskoiravahinkoa ja paikalliset asukkaat eivät ole raportoineet uhkaavasta tai muuten poikkeavasta käytöksestä.

Työryhmä toteaa yksimielisesti, että tällä hetkellä ei ole syytä hakea susille poikkeuslupaa.

Tilanne ei kuukaudessa ollut muuttunut miksikään, mutta jostain syystä kolme viidestä työryhmän jäsenestä oli muuttanut kantaansa ja oli valmis puoltamaan poikkeuslupaa kahdeksan suden tappamiseksi. Kaksi ryhmän jäsentä jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Lupahakemuksessa haettiin kahdeksaa lupaa 7-9 suden laumaan

Luvanhakijan tekemä lupahakemus Suomen riistakeskukselle liitteineen3 on hyvin provokatiivinen. Susien väitetään hakemuksessa mm. ”terrorisoivan” alueen asukkaita. Huolissaan ollaan myös metsästyskoiraharrastuksesta ja valkohäntäkauriin kannoista. Valkohäntäkauris on istutettu tulokaslaji; susi luonnonvarainen ja erittäin uhanalainen, joten peruste on lähinnä absurdi. Harrastustoiminta ei myöskään voi olla peruste maakunnan ainoan susilauman hävittämiseksi. Kaatolupahakemuksen liitteen lausunnot ovat manipuloituja ja mukaan on otettu vain sellaisia lausuntoja, jotka puoltavat luvan hakijan tavoitteita.

 

Luvan myöntämiselle ei ollut asiallisia perusteita

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin mielestä Suomen riistakeskuksen myöntämä sudenkaatolupa Köyliö-Huittinen-Alastaro -alueelle oli perusteeton. Luvanhakijan tekemä hakemus oli asiaperusteiltaan virheellinen ja vääristelty. Asiaton hakemus pyrki koko lauman hävittämiseen, eikä luonut edellytyksiä myöntää yhtään kaatolupaa. Viranomaisen ei tule myöntää poikkeuslupia huutokauppaperiaatteella. Riistakateus tai tarkoituksellinen susikonfliktin lietsominen ja ylläpito eivät voi myöskään olla hyväksyttäviä perusteita erittäin uhanalaisen lajin metsästykselle.

Kaatolupia ei tule antaa vain pelkoperusteisesti ja esimerkiksi ilman karkotustoimenpiteitä.

 

Kari Ylikoski, puheenjohtaja,                                          Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri

 

Viitteet:

1 Mielipidekirjoitus: Jari Kallio, Alasatakunta 10.1.2017

2 Köyliö-Huittinen-Alastaro –alueen susireviiriyhteistyöryhmä: Lausunto tarpeesta hakea poikkeuslupaa sudelle yleisen turvallisuuden tai muun syyn perusteella, 20.12.2016

3 Kallio, Jari: Vahinkoperusteinen 41 A § poikkeuslupahakemus 21.1.2017 9:42:36 liitteineen; 32 s.