Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry kiittää saamastaan Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman (lausuntoversio 12.12.2016) lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavasti:

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri pitää Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelmaa hyvänä, ja näkee ensiarvoisen tärkeänä, että alueen retkeily-, virkistys- ja luontoarvot turvataan jatkossakin.

Piiri pitää myös erinomaisena ajatuksena Satakunnan maakuntapuisto -hankkeen käynnistämistä ja katsoo sen parantavan alueen luonnonsuojelullista arvoa ja näkyvyyttä sekä mahdollisuutta kattavan luonnonsuojelualueen perustamiseksi.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjattuja luonto- ja kasvillisuustyyppien päivittämistä sekä uhanalaisten että lahopuiden epifyyttilajiston (sammalet, käävät) inventointia ja seurantaa piiri pitää myös perusteltuna ja tarpeellisena osana alueen ennallistumista ja luonnontilaisuuden kehittymisen seurantaa. Lisäksi vanhojen metsien linnuston, kuten tikkojen ja pikkusiepon, pesimäkantojen kehittymisen seuranta kertoo alueen ennallistamistoimien onnistumisesta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri uskoo, että nyt päivitettävällä hoito- ja käyttösuunnitelmalla pystytään esitettyjen toimenpiteiden toteutuessa takaamaan Pinkjärven ja Lastensuon niille tavoiteltavat luonnonsuojelulliset arvot.

 

Esa Hankonen

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Kari Ylikoski, puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry