Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saa­ris­to­me­ren-Selkämeren ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­mas­ta. Karvianjoen toi­men­pi­deoh­jel­ma-alue 2016-2021

Lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmasta. Karvianjoen toimenpideohjelma-alue 2016-2021. Sisältö ei nähtävillä.