Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin mielipide Merikarvian Korvennevan tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Suomen luonnonsuojeluliitto Satakunnan piiri ry ja Kankaanpään seudun Luonnonystävät ry suhtautuvat myönteisesti uusiutuvan tuulivoimaenergian lisäämiseen maakunnassa. Tällä hetkellä suuren mittakaavan tuulipuistoja rakennetaan kuitenkin kovalla vauhdilla eri puolille maakuntaa. Suuria alueita satakuntalaista metsää ja suota ollaan muuttamassa teollisuusalueiksi. Olemme hyvin huolestuneita toiminnan kokonaisvaikutuksista maakunnan luontoon ja sen monimuotoisuuteen. Myllyjen vaatima laaja soritettu huoltoalue tiestöineen ja voimajohtokäytävineen heikentää merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöarvoja.

Merikarvian Korvennevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus:

Kaava-alueelle on merkittävä vaihtoehtoinen muuntamoalue alueen pohjoisosaan. Jos puiston rakentaja valitsee sähkönsiirrossa pohjoisen vaihtoehdon, niin on aivan turhaa tuoda kaikki sisäinen sähkönsiirto ensin etelään. Sitten kuitenkin sähkö siirrettäisiin avolinjalla kuitenkin pohjoiseen aivan Mankanevan Natura-alueen sivuitse. Tällainen avolinja pilaa totaalisesti Mankanevan maiseman ja häritsee alueen linnustoa. Lisäksi tälläisen ylimääräisen siirtolinjan kustannukset ovat merkittävät ja tässä tapauksessa aivan turhat.

Kulttuurimaisemat:

Vaikutukset kulttuurimaisemiin on selvitetty riittävän hyvin.

Kasvillisuus:

Arvokkaat luontoalueet ja alueen kasvillisuus on huomioitu myllyjen sijoittamisessa hyvin.

Linnut

Länsirannikolla ja sen tuntumassa kulkevat lintujen vakiintuneet muuttoreitit ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Nyt tälle alueelle ollaan sijoittamassa useita tuulipuistoja niin Satakunnan kuin Etelä-Pohjanmaankin puolella. Korvennevan tuulivoimapuiston vaikutuksia linnustolle tulisikin tarkastella laajemman alueen kokonaisuutena lukien mukaan erityisesti lähialueelle rakenteilla ja suunnitteilla olevat suuret puistot. Alueen eteläpuolelle Satakuntaan valmistuvat tuulipuistot tulevat muuttamaan alueelle ohjautuvaa lintumuuttoa, eikä aiempien selvitysten tulokset ole enää päteviä.

Lisäksi on selvittämättä alueen länsipuolelle sijoittuvien Korpi-Matin ja O2:n tuulipuistojen yhteisvaikutus itä-länsi suuntaisen lintujen ruokailu- ja pesintäalueen välinen liikehdintä esim. kaakkuri.

Tarvetta on sekä puistokohtaiselle vaikutusten seurannalle että useiden puistojen yhteisvaikutusten arvioinneille.

 

Kari Ylikoski

puheenjohtaja

SLL Satakunnan piiri ry

 

Markku Suominen

Kankaanpään seudun Luonnonystävät ry

puheenjohtaja