Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

Kasviretki Sieriniemeen

Kuva: Päivi Lundvall

Suomen luonnonsuojeluliiton Rovaniemen paikallisyhdistys järjestää Yhteispohjoismaisena luonnonkukkien päivänä sunnuntaina 20.6. klo 11-12.30 kasviretken kiistellylle Sierilän voimalitoksen hankealueelle. Retkellä on oppaina Päivi Lundvall ja Sari Hänninen.

Retki tehdään kauniille ja arvokkaalle rantaniitylle sekä viereiseen rantametsään, jossa kasvaa luontodirektiivillä suojeltua laaksoarhoa. Juuri tämä alue jää suunnitellun Sierilän voimalaitosalueen alle. Valmisteilla olevassa asemakaavassa tällä alueella tulee olemaan kolme metriä korkea läjitysalue. Laaksoarhojen kasvupaikka säilytetään läjitysten keskellä. ”Täysin toimimaton suunnitelma. Rovaniemeläisten täytyy oppia arvostamaan sitä ainutlaatuista luontoa, joka meillä on täällä vaalittavana. Sierilän voimalaitos tulee tuhoamaan jotain korvaamatonta, siksi sitä ei tule rakentaa”, sanoo Sari Hänninen, SLL Rovaniemen puheenjohtaja.

Lisätietoja retkestä ja Sierilän voimalaitoksen vastustamisesta: Sari Hänninen, p. 040 873 7986, rovaniemi@sll.fi, https://www.sll.fi/rovaniemi/tapahtuma/luonnonkukkien-paiva/

Kuva: Päivi Lundvall
Kuva: Päivi Lundvall