Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

SLL Rovaniemi huolestui laak­soar­ho­ha­vain­to­jen puutteesta

Sierilän voimalaitoksen rakentamisen valmistelu on edennyt asemakaavan laadintaan. Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistosta sai kertoa mielipiteensä tammikuussa. Seuraavaksi asia on esillä Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ennenkuin asemakaavaa käsitellään kaupunginvaltuustossa. Kaavan valmistelijan ennakoima aikataulu on myöhässä, eikä valtuusto ehdi käsitellä asemakaavaa ennenkuin Kemijoki Oyn saama vesitalouslupa vanhenee 22.5.

”Kaavaa varten tehdyssä luontoselvityksessä ei ole kerrottu, miten Kemijoki Oy aikoo suojella laajan laaksoarhoesiintymän suunnitellun kanavan pohjoislaidalla”, ihmettelee SLL Rovaniemen puheenjohtaja Sari Hänninen. Laaksoarho on luontodirektiivillä suojeltu kasvilaji ja sen esiintymispaikan tuhoamiseen tarvitaan poikkeamislupa Ely-keskukselta.

Lue koko mielipide tästä