Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

SLL Rovaniemi valitti Sierilän rakennusluvasta – jälleen kerran

Suomen luonnonsuojeluliiton Rovaniemen yhdistys jätti tänään 29.10.2020 valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnan myöntämästä rakennusluvasta Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitoksen rakennuksille.

”Haluamme tuoda esiin sen tosi seikan, että ympäristölautakunta ei ole käsitellyt lupaprosessissa patoturvallisuusasioita, ” sanoo SLL Rovaniemen puheenjohtaja Sari Hänninen.

Yhdistyksen mielestä luvan myöntäjän täytyisi keskittyä vesitalousluvan lupaehtojen täyttämisen valvontaan, mikä velvollisuus lautakunnalla on vesilain mukaisena ympäristölupien valvojaviranomaisena.

Lue koko valitus tästä: Valitus Sierilän rakennusluvasta