Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Rovaniemen yhdistys esitti mielipiteensä Sierilän voimalaitoksen asemakaavan osallistamis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Rovaniemen kaupunki on aloittanut Sierilän voimalaitoksen asemakaavaprosessin. Kaavaa on alkanut laatimaan Kemijoki Oy:n konsulttiyritys AFRY. Asemakaavan tarkoituksena on sijoittaa Sierilän voimalaitoksen pato osayleiskaavan vesialueelle. Kaava-alue on hyvin suppea eikä käsitä koko voimalaitosalueen rakentamista; maa- ja rantapatoja, tulvapengerryksiä, mittavia läjityksiä, ohitusuomia, työpatoja sekä saostusaltaita. Yhdistyksen mielestä asemakaavaan on hyvä merkitä se kalatievaraus, josta Kemijoki Oy kertoo omilla nettisivuillaan.

Yhdistyksen käsityksen mukaan Sierilän hankkeen patoturvallisuus ei ole nykylainsäädännön mukainen. ”Luokan 1 pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle”, muistuttaa SLL Rovaniemen puheenjohtaja Sari Hänninen. Kaikki Sierilään rakennettavat padot, työpadot sekä rantapenkereet täytyy täyttää patojen 1 luokituksen.

Lue koko mielipide täältä