Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­li­jat huomauttivat Sierilän rakennuslupa-asiassa

Kemijoki Oy hakee rakennuslupaa Sierilän rakennuksia varten Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta. Lapin piiri ja Rovaniemen yhdistys haluavat muistuttaa lautakuntaa, että he ovat vesitalouslupia valvova viranomainen. Yhtiö on saanut vesitalousluvan Sierilän voimalaitosta varten mutta lupa on ehdollinen. Luvassa on yli 100 sivua erilaisia ehtoja ja määräyksiä sekä niiden perusteluja. Vain osaan yhtiö on hakenut ratkaisun viranomaisilta.

Kemijoen viimeisen vapaan osuuden sulkeva pato on suunnitelmissa miltei kokonaan energialaitokselle osoitetun alueen ulkopuolella. Toinen nyt kyseessä olevista rakennuksista sijoittuu padon päälle.

”Kemijoki Oy hakee samalla töiden aloituslupaa vaikka he  tietävät hyvin, ettei alueita pysty ennallistamaan mikäli rakennuslupaa koskevat valitukset menestyvät oikeudessa,” ihmettelee Sari Hänninen, SLL Rovaniemen yhdistyksen puheenjohtaja. Luonnonsuojelijoiden huomautuksessa on mukana hankkeen naapurit ja toiset naapurit ovat mukana omalla huomautuksellaan.

Vuoden lopulla Pohjois-Suomen hallinto-oikeus tulee ratkaisemaan luonnonsuojelijoiden valituksen viime syksyisestä, edellisen rakennusluvan poikkeamispäätöksestä.

Lue koko huomautus täältä.