Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Rovaniemen yhdistys

Rovaniemi
Navigaatio päälle/pois

Naapurit ja luon­non­suo­je­li­jat valittivat Sierilän rakennusluvasta

Tikkasenkari on suosittu virkistyskalastuskohde. Kuva: Johannes Sipponen

Viime helmikuussa Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi Kemijoki oy:lle rakennusluvan Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuhuoneita varten. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ja Rovaniemen yhdistys valittivat luvasta yhdessä hankealueen naapureiden kanssa.

Valituksen perusteena oli se, ettei vesitalous- ja ympäristöluvan ehdot täyty rakennuslupahakemuksessa. Yhtiöltä puuttuu suunnitelmat läjitysalueiden maisemoinnista. Osa kanavan kaivuumassasta läjitetään naapureiden tontin rajalle miltei ikkunoiden alle. Lisäksi patorakennelma, jonka päälle luukkuhuone rakennettaisiin, on suunnitelmissa yleiskaavamerkinnän E-alueen ulkopuolella.

Ympäristölautakunta antoi päätöksessään rakentamisen aloittamisluvan, jonka Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi. Lopullinen päätös asiasta annettanee alku vuodesta.