Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Luonnonkukkien päivän retki Lopen Syrjään sunnuntaina 16.6.2024 klo 14-16

Syrjä
Syrjän talonpoikaistalo

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys järjestää luonnonkukkien päivän retken Lopen Syrjään sunnuntaina 16.6.2024. Retkellä tutustutaan Syrjän talonpoikaistalon luonnonkauniiseen ympäristöön kävellen. Liikuntarajoitteisuus ei estä osallistumista. Kuljetus tapahtuu kimppakyydeillä henkilöautoilla. Retki on kaikille avoin ja maksuton. Muista ilmoittaa, jos olet tarjoamassa kyytiä tai tarvitset kyytiä.

Kimppakyydit lähtevät seuraavasti: Riihimäen vanha linja-autoasema, Torikuja 2 11100 Riihimäki kello 13.15; Läyliäisten Sale, Kylänraitti 2 12600 Läyliäinen kello 13.30 ja Lopen Neste, Yhdystie 1 12700 Loppi kello 13.30.

Kuskit ja kyytiä tarvitsevat voivat ilmoittautua sähköpostilla: martti.rajamaki@gmail.com tai puhelimella 044 019 9128. 

Luonnonkukkien päivän retki Syrjän talonpoikaistalolla, osoitteessa Kallaksentie 77 12700 Loppi, alkaa 14.00 ja kestää noin kaksi tuntia, noin kello 16:een. Syrjällä on kahvio, josta voi ostaa maksullista pientä syötävää. Varaa käteistä mahdollisuuksien mukaan. Myös oma kahvimuki olisi ympäristöystävällinen teko. Varustaudu sään mukaan.

Tervetuloa retkelle mukaan.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys RSLY (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)

Marika Tudeer luonnehtii Syrjää mm. seuraavasti:

Syrjä on eteläisessä Hämeessä, Lopen Järventaustassa ja nykyisin Lopen kunnan omistuksessa oleva vanha, aikoinaan vauras talon­poikais­talo. Vanha hirsinen pää­ra­ken­nus ja yksi aitoista ovat vielä jäljellä osoit­teessa Kallaksentie 77.

Syrjä ei ole ollut ainoas­taan perin­teinen talon­poikais­talo, vaan sillä on omin­takei­set yhteydet Lopen ja Suomen, erityi­sesti suomen kielen kehi­tyk­seen ja kulttuu­riin. 1800-luvun alun emäntänä Syrjässä oli Maija-Stiina, jonka asus­teisiin pohjau­tuu Lopen naisen kansal­lis­puku. 40 vuoden ajan 1800-luvulta 1900-luvun alkuun Syrjässä viettivät kesiään suoma­lais­mie­liset Goden­hjelmit ja Krohnin suvun jälke­läisiä, muun muassa Aino Krohn, myöhem­min Aino Kallas. Syrjässä toimi näin kesäisin voimakas yhteys paikal­lisen väestön ja ”herrasväen” kesken, jossa suomen kieli oli keskiössä.

Pelastetaan Syrjä. Syrjän rakennus on vuosien aikana pahasti päässyt rapis­tumaan. Vuonna 2016 perus­tettiin Lopen Syrjä-­seura, tavoit­tee­naan säi­lyt­tää tuo tun­nel­mal­linen Syrjän miljöö, mahdol­lis­taa sen moni­puo­linen käyttö kunta­laisten ja naapu­reit­ten­kin iloksi ja hyödyksi.  Seura tukee mahdol­li­suuk­siensa mukaan tämän kult­tuuri­histo­rial­li­ses­ti arvok­kaan talo­van­huk­sen yhtei­söl­li­sen käytön jatkamista ja laa­jen­ta­mis­ta erilaisin kun­nos­tus­hank­kein, toi­vot­ta­vasti myös muiden järjes­töjen, yritysten ja asian­tuntijoiden avulla.

Syrjän käyttö. Tavoitteena on laajentaa Syrjän tunnel­mal­listen tilojen, niin tuvan kuin luonnon­kauniin piha­pii­rin­kin hyödyn­tämistä eri­laisten tapah­tumien, niin korkea­kult­tuurin kuin lei­kin­kin muodossa, kohden­net­tui­na kaiken­ikäi­sille. Toivot­tavaa olisi, että monet yhtei­söt ja yksityi­setkin voisivat hyö­dyn­tää Syrjää. Mahdol­lisuus histo­rial­listen juurien ja nyky­päivän yhtei­söl­lisen toiminnan vahvis­tami­seen saattaa avata aivan uusiakin toiminta­muotoja Lopella.

Luonnonkukkia
Luonnonkukkia. Kuva: Sakari Savolainen