Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Kestävän kehityksen edellytyksiä

Varapuheenjohtaja Sakari ”Sakke” Savolaisen mietteitä

Köyhyyden vähentäminen on todellakin tärkeää ja sitä voidaan edistää monin keinoin. Eriarvoistavan taloudellisen kasvun ideologiasta irti pääseminen ja oikeudenmukaisuuden lisääminen vähentää köyhyyttä ja mahdollistaa mm. paremman koulutuksen. Suuria linjoja ajatellen vaaditaan globaaleja lakeja veronkierron ja suurten yritysten vallan hallitsemiseksi. Myös luonnontuhonnan (ecoside) kansainväliset lait ja niiden tiukka valvonta on saatava voimaan laajasti, estämään yritysten ja hallitusten suorittama luonnonvarojen tuhoaminen ja luontokadon laaja eteneminen, kuten esimerkiksi Venezuelassa tapahtuu.

Erilaiset verot, lait ja niiden tiukka valvonta yli suuren rahan vallan ja voitontavoittelun vallan väheneminen voisivat hillitä köyhtymistä ja luontokatoa. Pienemmät toimijat, järjestöt, kolmas sektori ja yksityisetkin ovat avainasemassa arkisissa valinnoinssaan ja siinä, miten kykenevät toteuttamaan aitoja kestävän kehityksen elämäntapoja ja mm. säästämään energiaa.

Laajat toimet vaativat isoja toimijoita, hallituksia ym. ja paikallisella tasolla ovat tehokkaita paikalliset toimijat ja aivan yksittäiset ihmiset.

Elintason tasaaminen kaikille ja koulutus vaikuttavat syntyvyyden määrään. Syntyvyyden säännöstelyn tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Ihmisten määrän hallittu väheneminen ja kestävä elämäntapa voivat vaikuttaa myönteisesti ympäristön tilaan ja parhaassa tapauksessa auttaa tuhoutuneen ympäristön ennallistumisessa ja ennallistamisessa.