Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Peltosaaren kosteikkopuisto lu­men­kaa­to­paik­ka­na?

Kevään edistyessä yhdistyksen jäsenet havaitsivat että kosteikkopuistoa oli talven aikana käytetty lumenkaatopaikkana kaupungin omien ohjeiden vastaisesti.

Näkyma kosteikkopuistoon ajetuista likaisista lumimassoista (kuva: Sakari Savolainen)

Alueelle on ajettu massoittain lunta kaupungin alueelta, sen mukana haitallista jätettä kuten roskia, mikromuovia ja hiekoitussepeliä. Hiekoitussepeli sisältää tutkitusti raskasmetalleja ja muita myrkkyjä.

Kosteikkopuisto on arvokas luontokohde kaupungin keskustan tuntumassa, ja sen erityispiirteitä sekä virkistysarvoja on pyritty yhdistyksen toimestakin vaalimaan. Kosteikkopuistossa kulkee luontopolku pitkospuineen. Alue on muunmuassa viitasammakon, lumikon ja monen lintulajin koti.

Otimme yhteyttä kaupungin viranomaisiin, jotka totesivat että lumen kaato alueelle ei ole kaupungin oman ohjeistuksen mukaista. Kiinteistöosasto ohjeistetaan jatkossa, että aluetta ei käytetä lumen- eikä maankaatopaikkana.

Jatkotoimenpiteinä sovittiin, että kaupunki siivoaa puistoalueelta lumen mukana tulleen jätteen. Lisäksi kartoitetaan lumimassojen vaikutus viitasammakoihin. Samalla esitämme että pohjasta ruopataan maata pahimmin pilaantuneilta alueilta. Näin saatettaisiin saada myös hiukan lisää avovettä linnuston olosuhteiden kohentamiseksi.