Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Riihimäen yhdistys

Riihimäki
Navigaatio päälle/pois

Lähivesiä ja metsiä suojelemaan

Terveiset Luonnonsuojeluliiton liittokokouksesta Punkaharjulta 31.8-1.9. , jossa valittiin liiton johtajistoa ja päätettiin tulevista teemoista. Edustin Uudenmaan piiriä ja tietysti kerroin myös miten Riihimäellä paikallisyhdistyksellä menee, kahvipöytäkeskusteluissa, eli hyvin! Esiintyihän yhdistys jopa Ylen ohjelmassa keväällä, jossa aiheena oli ilmastoahdistus. Ja yhdistyksen retket ovat olleet suosittuja.

Valtakunnallisesti Avohakkuut historiaan -kampanja onnistui yhteistyössä monien ympäristöjärjestöjen kanssa. Huoli ilmastonmuutoksesta nousi isosti esiin, ja vaikuttaa jo päätöksenteossa. Luonnonsuojeluliitto oli mukana isossa ilmastomarssissa Helsingissä. Järjestö uusi ilmeensä eli liitolle tuli uudet nettisivut. Jäsenrekisteri uusiutui.

Yhdistyskin uusi nettisivut valtakunnallisen mallin mukaan. Kiitokset työn tekemisestä Cristian Laevuolle! Yhdistyksen tapahtumat löytyvät nyt entistä helpommin nettisivuilta, Facebookista, Instagramista ja näkyvät myös liiton nettisivulla.

Liittokokous nosti vuosien 2020-2022 teemoiksi ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon köyhtymisen pysäyttämisen. Minun veteni -kampanja tulee tavoittamaan kansalaiset. Vesien ja rantojen uhanalaiset lajit ja luontotyypit tulee turvata. Liitto vaikuttaa edelleen metsähakkuiden vähentämiseksi ja suosittelee jatkuvapeitteista kasvatusta.

Vesiteema koskettaa hyvin Riihimäen seutua. Puolustettaavaa riittää Peltosaaren kosteikkopuistosta luonnon monimuotoisuuteen taajamametsissä, kun rakentamispaineita riittää. Koulut ja päiväkoditkin tarvitsevat lähiluontoa. Ympäristökasvatus eri muodoissaan on tärkeää. Liitto ja paikallisyhdistys tarjoavat paljon vaikuttamisen paikkoja ja mukavaa toimintaa – nyt kannattaa tulla mukaan! Jäsenyys on jo luontoteko!

Tarja Heikkonen
(Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja)