Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n Pohjanmaan piiri ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona 7.4.2021
klo 18 alkaen piiritoimistolla. Kokoukseen suositellaan osallistumaan etäyhteydellä. Kerro osallistumisestasi sähköpostitse pohjanmaa@sll.fi niin saat linkin etäyhteyteen (Zoom).

Kokouksen alussa meille on lupautunut etävieraaksi muusikko, kirjailija, Finlandia-palkittu Anni Kytömäki. Hänellä on pitkä tausta myös SLL:n järjestöaktiivina Pirkanmaan piirin alueelta. Kytömäen haastattelun jälkeen aloitamme varsinaisen kokouksen.

AIKATAULU:
Klo 18.00 Tilaisuuden avaus – Pj. Hannu Saari, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry
Klo. 18.05 Anni Kytömäki, kaunokirjallisuuden Finlandia -voittaja piirin haastattelussa
Klo. 18.45 Piirin ympäristöpalkintojen jako
Klo. 19.00 Kevätkokous alkaa
Klo. 20.00 Kevätkokous päättyy

ASIAT:
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13§ mukaiset asiat, sekä muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat

EDUSTAJAT:
Piirin paikallisyhdistykset lähettävät äänivaltaiset edustajansa valtakirjalla varustettuina piirin kevätkokoukseen.
Valtakirjasta käy ilmi kunkin yhdistyksen äänimäärä. Jäsenet lasketaan ajantasaisesti Kilta-rekisterissä olevan
jäsenmäärän mukaan. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostin liitteenä kokoukseen mennessä tai tuomaan kokouspaikalle.

ESITYSLISTA:
Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat sääntöjen mukaan seuraavat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja tarkastetaan edustajien valtakirjat
4. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien
lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. Käsitellään piirihallituksen mahdolliset esittämät asiat
7. Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta
ennen kokousta tekemät esitykset
8. Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat
9. Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä
10. Käsitellään muut mahdolliset ja kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen