Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Syyskokous Lappajärvellä 23.11.

Kuva: Benjam Pöntinen

Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.11.2023 Kivitipussa Lappajärvellä. Kokous alkaa klo 18.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset syyskokousasiat

EDUSTAJAT: Piirin paikallisyhdistykset lähettävät äänivaltaiset edustajansa valtakirjalla varustettuina piirin syyskokoukseen. Valtakirjasta käy ilmi kunkin yhdistyksen äänimäärä.
Jäsenet lasketaan Kilta-jäsenrekisterin ajantasaisen tiedon mukaan.
Valtakirjat voi toimittaa toiminnanjohtajalle sähköpostin liitteenä.

Aikataulu:
Klo 18.00. Tilaisuuden avaus pj. Heli Hämäläinen, SLL-Pohjanmaan piiri ry
Klo 18.05 Koti-lähi-kuntametsät vuoden 2024 pääteema, Liisa Toopakka
Klo 18.55 Ympäristöpalkinto -23
Klo 19.00 Kahvitauko SLL 85-vuotis kakkukahvit
Klo 19.15 Syyskokous alkaa
Klo 20.30 Syyskokous päättyy

Ilmoittaudu tekstiviestillä numeroon 040 934 6320.

ESITYSLISTA
Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat sääntöjen mukaan seuraavat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja tarkastetaan edustajien valtakirjat
3. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024
5. Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2024
6. Vahvistetaan piirin talousarvio vuodelle 2024
7. Valitaan piirihallituksen puheenjohtaja vuodelle 2024
8. Valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet, kuudesta kahdeksaan
(6-8) sekä varajäsenet kaksi (2) henkilöä.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö
10. Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät muut asiat
11. Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta
ennen kokousta tekemät esitykset
12. Käsitellään Suomen Luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät
asiat
13. Päätetään Suomen Luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen
esityksistä
14. Käsitellään muut mahdolliset ja kokouskutsussa
mainitut asiat
15. Kokouksen päättäminen