Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Valtuustoaloite Kurikassa: Levanevasta kansallispuisto

Kurikassa tehtiin valtuustoaloite Levanevan saamiseksi kansallispuistoksi.

Kurikan kaupungin sekä Laihian kunnan alueella sijaitseva, pinta-alaltaan 3343 ha Natura 2000 -alue on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan suurin soidensuojelualue. Alla hieman faktoja Levanevaan liittyen. Alue muodostuu useista erilaisista keidassuolle tyypillisistä rakenteista. Alueen erilaisista suoyhdistelmäalueista johtuen lajisto on kokonaisuudessaan hyvin monipuolinen. Laajuutensa ja sijaintinsa vuoksi alue on säästynyt pellonraivaukselta ja metsäojitukselta. Tämän ansiosta suo on säilynyt lähes koskemattomana tähän päivään asti.

Levanevan luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1993. alue sisältyy valtioneuvoston vuonna 1979 hyväksymään soidensuojeluohjelmaan, jonka jälkeen valtio alkoi hankkia maata luonnonsuojelua varten. Alue kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon ja on yksi Suomen 49:stä Ramsar-alueesta (kansainvälisesti merkittävät kosteikot).

Levanevan luonnonsuojelualueella on myös kaksi muinaisjäännöstä, jotka molemmat ovat tervahautoja. Ne ovat automaattisesti lain suojaamia, eikä erityisiä suojelutoimenpiteitä niille tarvita. Kansallispuistohankkeeksi Levaneva on otollinen. Siellä on Metsähallituksen luontopalveluiden hoidetut retkeilyreitit, lintutorni, laavuja, tauko- ja nuotiopaikkoja polttopuineen. Lisäksi alueella on lähes 50 km vaellusreittejä, kuten Kurjen Kierros. Itse luonnonsuojelualueen reitti on 13 km pitkä.  Yleensä nämä täytyy kansallispuistoihin rakentaa mutta nyt sitä alkuinvestointia ei Metsähallitus tarvitse. Levanevalta tämä kaikki jo löytyy.

Edellä mainitut seikat mahdollistavat alueen matkailu hyödyntämisen siis loistavasti. Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin että Kurikan kaupunki alkaa ajamaan hanketta jossa Levanevan Natura 2000 -alue saisi kansallispuisto statuksen. Sillä on loistavat mahdollisuudet virkistää Kurikan luontomatkailua. Lisäksi sillä on välillistä hyötyä myös naapurikunnille kuten Laihialle ja Ilmajoelle. PR mielessä hanketta voi hyödyntää erityisesti Pohjanmaan maakunnan kanssa yhteistyössä heidän ensimmäisenä kansallispuistonaan.

Valtuustoaloitteen allekirjoittajat:

Kyösti Koivuniemi (KD)

Ville Nisonen (VIHR)

Markus Blommendahl (KD)

Mikko Jokipii (VIHR)

Olavi Kandolin (KESK)