Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­nä­kö­kul­maa ojatoimituksiin

Ilmajoella on koulutettu ojaisännöinnin ammattilaisia toimimaan ojitushankkeiden vetäjinä. Ojaisännöintikoulutusta on haluttu, sillä peruskuivatukseen liittyvät asiat ovat siirtyneet valtiolta maanomistajille. Ojaisännöitsijöistä toivotaan apua maa- ja metsätalouden vesitalousasioiden hoitamiseen.

Erityisen tärkeää koulutuksessa on vesiensuojelu sekä luonnon huomiointi. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri on tehnyt koulutuksen kanssa hyvää yhteistyötä. Aluesihteeri Teemu Tuovinen koulutti tulevia ojaisännöitsijöitä ojituksen vaikutuksista niin vesinsuojelun kuin luonnon- ja ympäristönsuojelun osalta koulutusjakson aikana Ilmajoella.

”Luonnon monimuotoisuutta voi vaalia monella tapaa myös ojitushankkeissa. Se vaatii toki silmää ja erilaista ajattelutapaa kuin tähän asti on tehty”, Teemu Tuovinen sanoo.

Koulutusta ovat järjestäneet Koulutuskeskus Sedu ja Hämeen ammattikorkeakoulu yhdessä.

Kuva: Tällainen kohde ei välttämättä kaipaa mitään toimenpiteitä, mutta tulevan perkauksen voisi välttää esimerkiksi käyttämällä niittokauhaa. Sillä saataisiin maatuva kasvimassa pois ojasta eikä se mätänisi sinne. Toisaalta kasvillisuus antaa uomassa voimakasta varjoa ja suojaa, joten niitto vasta kasvukauden lopussa. Tälle alueelle voisi saada myös ravinteita sitovan lintukosteikon.