Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri

Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­li­jat tyrmäävät vai­he­maa­kun­ta­kaa­van: Tuhoavaa ja takapajuista

Monista soista esimerkiksi Kurikan (Jurvan) Roopakanneva on mukana turvekaavassa.

Etelä-Pohjanmaan alueen luonnonsuojelijat ovat tyytymättömiä uuteen vaihemaakuntakaavaan, jota turvekaavaksi on yleisesti myös kutsuttu. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja kaikki kymmenen Etelä-Pohjanmaan paikallista luonnonsuojeluyhdistystä ovat tehneet kaavasta valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle.Maakuntavaihekaavaa on valmisteltu kolmisen vuotta ja kaavaehdotus oli syksyllä julkisesti nähtävänä. Se sai kansalaisilta ja järjestöiltä lähes sata kommenttia, joista valtaosa kosketti maakunnan turvetuotantoon varattuja alueita. Allekirjoittaneita muistuttajia oli satoja.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan joulukuun alussa pidetyssä kokouksessa. Laaditut kannanotot kaavapäätöksen vahvistamiseen eivät vaikuttaneet juuri mitenkään. Kaavassa vahvistettin 13 900 ha uusia turpeenottoon soveltuvia alueita.

Maakuntaliitto ja sen valtuusto tekevät täysin päinvastaisia päätöksiä kuin tällä hetkellä pitäisi. Kaava on paikoin jopa heidän omien maakuntasuunnitelmien ja -strategioiden vastainen. Kaavapäätös on valittajien näkemyksen mukaan vastoin uusia alueidenkäyttötavoitteitta, eikä täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia. Kaava ei ohjaa maakunnan energiankäyttöä uusiutuvaa energiaa tukevaksi eikä edistä ilmastotavoitteita. Turpeenkäytön jatkaminen samassa laajuudessa ei edistä maakunnan vesien hyvän tilan saavuttamista ja uhkaa myös edelleen monimuotoisen suoluonnon säilymistä monin paikoin.

Kaavoituksen on oltava kestävän kehityksen mukaista päätöksentekoa, sillä kaavan vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän ja vaikutukset ulottuvat myös muihin maakuntiin saakka.