Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Odotamme Tampereen kaupungilta vastausta huomautukseen koskien Kauppi-Niihama-Atala-Linnainmaan kesähakkuita (kir­jan­pai­na­ja­tu­hot)

Tampereen kaupunki suunnittelee Kauppi-Niihama-Atala-Linnainmaa alueelle kesähakkuita, joissa poistetaan kirjanpainajatoukkien iskemiä kuusia.

Jätimme Pirkanmaan piirissä kaupungille huomautuksen, jossa esitimme suunnitelman muuttamista seuraavista syistä:

1) nyt suunniteltu kirjanpainajan torjuntamenetelmä vaatii hakkuiden tekemistä lintujen pesimäaikaan ja aiheuttaa myös maastovaurioita.

2) kirjanpainaja kuuluu luontoon. Lajin akuuttia torjuntaa tärkeämpää on varmistaa, että ilmastonmuutoksen edetessä metsäekosysteemi pystyy toteuttamaan omia dynaamisia sopeutumismekanismejaan.

Odotamme kaupungilta vastausta huomautukseen ja ehdotuksiimme.

Myös jokaisen näissä metsissä liikkuvan luonnonystävän kannattaa ilmaista Tampereen kaupungille huolensa kesähakkuiden vaikutuksesta pesivään linnustoon ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Kesähakkuut eivät ole ratkaisu kirjanpainajaongelmaan. Tutkimusten mukaan kirjanpainaja iskee helpommin kuusikoihin, joiden vieressä on tehty avohakkuu. Lue lisää Ylen artikkelista. 

Tampereen kaupungin tiedotusta suunnitelluista hakkuista ja maisematyölupahakemuksesta:

https://www.tampere.fi/luonto-ja-ymparisto/metsat/kaupin-ja-atala-linnainmaan-kirjanpainajatuhojen-torjunta

Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kesähakkuut lintujen pesimäaikana eivät ole vastaus ongelmaan.