Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vuoden 2023 kannanotot, esitykset ja lausunnot

Vuonna 2023 Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri oli aktiivinen vaikuttaja toimialuettaan koskevissa luonnon- ja ympäristönsuojelun kysymyksissä.

Jätimme lausuntoja, kannanottoja ja valituksia muun muassa tuulivoima- ja malminetsintähankkeista, Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaluonnoksesta sekä Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Teimme myös Pirkanmaan ELY-keskukselle esityksen Tampereen kaupungin Pinsiönharjun pohjavedenottoluvan avaamiseksi ja tarkistamiseksi Pinsiön-Matalusjoen jokihelmisimpukan- eli raakkukannan turvaamiseksi. Lisäksi uudistimme pariinkin otteeseen esityksemme ympäristöministeriölle Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämisestä molempia kansallispuistoja laajentamalla.

Olemme kansalaisjärjestö ja merkittävä osa vaikuttamistyöstä tehtiinkin vapaaehtoisvoimin. Toivotamme kaikki kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneet liittymään Luonnonsuojeluliiton jäseneksi ja tulemaan mukaan toimintaamme.

Tutustu kannanottoihimme osoitteessa: https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/kannanotot/

Kuva: Joulukuisella retkellä Varsinais-Suomessa, Pyhämaan Pamprinniemessä.