Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Pai­kal­li­syh­dis­tys­ten esimerkillinen metsätyö alkusoittona Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton kun­ta­met­sä­kam­pan­jal­le

Metsäkortekorpi. Kuva: Sirpa Annikki Nieminen

Kotimetsäillassa Suomen luonnonsuojeluliiton kampanjakoordinaattori
Annamari Värtö esitteli kuntametsäkampanjaa, joka 2024–2025 juhlistaa
lähiluontoa ja sen merkitystä terveydelle. Hyvän esimerkin esitteli
Pälkäneen yhdistyksen Martti Sivonen: yhteistyössä kunnan kanssa
yhdistys on kartoittanut kunnan metsien luontoarvoja 500 hehtaarilta
tänä kesänä ja perustellut missä metsää voi hakata, mikä alue taas olisi
syytä suojella.

Työ jatkuu vielä kahtena kesänä kunnan n. 2000 ha metsäpalstoilla. Kunta
on jo 2015 alkanut käyttää jatkuvaa kasvatusta metsiensä hoidossa
alueilla, joilla on maisemallisia arvoja tai jotka muuten sopivat
siihen. Osana yhteistyötä Pälkäneen kunta on antanut
paikallisyhdistyksen käyttöön karttapohjat metsäpalstoistaan.
Saman hyvän mallin toivottiin keskustelussa leviävän muihinkin kuntiin.
Jospa Pälkäneen yhdistyksen väki ja kuntaa edustaneet tekninen johtaja
ja/tai rakennustarkastaja lähtisivät yhdessä esittelemään kaikkia
hyödyttänyttä hanketta alkajaisiksi naapuriin Kangasalalle, ehdotettiin
keskustelussa. Kangasalla mietityttivät Ilkon alueen
kaavoitussuunnitelmat ja viisikerroksiset kerrostalot, Valkeakoskella
taas jo osin suojellun Heritynniemen osa-yleiskaava.

Kuntametsäkampanjalta toivottiin erityisesti ammattikartoittajien apua
ja yleisöä kiinnosti, onko ammattilaisten apua saatavilla kampanja-ajan
jälkeenkin. Luontoliiton metsäryhmän koulutukset ja viestintäkanavat
kiinnostivat monia. Ainakin WhatssApp-ryhmään liittyi moni,
kartoituskoulutus oli juuri alkanut ja siihen ei voi enää hakea.
Luontoliiton Tampereen metsäryhmän toivottiin levittäytyvän
Hämeenkyröönkin. Kansanliike ja ideakilpailu esteettömän luontoon pääsyn
puolesta puhutti myös: levennettyjä pitkoksia Puskiaisiin, pieniä
tehtäviä lapsille ja kulkua luontoon on syytä tarjota. Luontoelämykset
kuuluvat kaikille! Tässä Pirkkalan ja Lempäälän aktivistit yhdistävät
voimansa, ja myös metsäryhmä on tulossa mukaan.

Syyskokouksessa julkistimme myös Virtain-Ruoveden yhdistyksen työmyyrä
Larissa Heinämäelle myönnetyn hopeisen ansiomerkin ja kiitimme Kari
Järventaustaa lukemattoman arvokkaasta työstä piirin ja Pirkanmaan luonnon eteen.

Kuva: Metsäkortekorpi Kuvaaja: Sirpa Annikki Nieminen