Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Ketoneilikka-hankkeen retkillä torjutaan yhdessä luontokatoa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri jatkaa kesällä Ketoneilikka-hankkeen luonnonhoitoretkien järjestämistä. Hoitoretkiä järjestetään paikallisesti arvokkaille perinnebiotoopeille Urjalassa ja Mänttä-Vilppulassa. Keväällä järjestettiin vastaavat hoitoretket Ylöjärvellä Horhan rinteellä. Sekä perinnebiotoopit että harjumetsien valorinteet ovat uhanalaisia luontotyyppejä, joiden lajisto taantuu voimakkaasti.

Ketoneilikka-hanke käynnistyi toukokuussa 2022. Tähän mennessä hankkeessa on järjestetty 6  luonnonhoitoretkeä. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta.

“Ketoneilikka on jatkanut aiemmassa kotouttavan luonnonhoidon hankkeessa luotuja hyviä käytäntöjä. Mänttä-Vilppulan Kolhossa luonnonhoitoretkelle osallistuu useita maahanmuuttajia. Valtaosa heistä on lähtenyt Suomeen pakoon Ukrainassa riehuvaa hyökkäyssotaa. Olemme saaneet vastaanottokeskuksesta ahkeria vapaaehtoisia, joilla on kova halu päästä tekemään töitä. Urjalassa edistämme perinnebiotoopin hoidon lisäksi myös kohteen muinaisjäännöksen suojelua.“, kertoo hankekoordinaattori Sari Hämäläinen.

Kesällä 2023 Ketoneilikka-hankkeessa järjestetään luonnonhoitoretkiä seuraavasti:

6.6. Aholanmäki (Kolhon urheilukentän keto),  Mänttä-Vilppula: 11-16
19.6. Aholanmäki (Kolhon urheilukentän keto), Mänttä-Vilppula: 13:45-18:15
27.6. Varkausvuoren niitty, Laukeela, Urjala: 10-15
3.7. Varkausvuoren niitty, Laukeela, Urjala: 12-17

Heinäkuun retkellä Urjalassa vapaaehtoisten ja toimittajien on mahdollista tutustua myös perinnebiotooppien arkeologisen kulttuuriperintöön. Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kirsi Luoto kertoo retken aluksi Varkausvuoren niityllä sijaitsevan rautakautisen röykkiökalmiston suojeluarvoista. Muinaisjäännösrekisteristä alue löytyy nimellä Ali-Uotila.

Kutsumme tiedotusvälineet seuraamaan luonnonhoitoretkiä. Ilmoittautumiset mielellään viimeistään 5 päivää ennen tapahtumaa osoitteeseen: pirkanmaa@sll.fi. Lisätietoja saatte myös jättämällä soittopyynnön numeroon 040 930 4118.

www.sll.fi/pirkanmaa
www.facebook.com/sllpirkanmaa
https://ym.fi/helmi