Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Aloite Pirkanmaan liitolle Seitsemisen ja Helvetinjärven kan­sal­lis­puis­to­jen laajennusta koskevan esityksen tekemisestä

Aloite Pirkanmaan liitolle Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajennusta koskevan esityksen tekemisestä 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ja Luonto-Liiton Hämeen piiri jättivät Pirkanmaan liitolle aloitteen, jossa toivotaan liiton tekevän ympäristöministeriölle ehdotuksen Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamisesta ensi hallituskaudella. Lisäksi yhdistykset esittävät, että Pirkanmaan liitto nostaisi kansallispuistojen yhdistämisen suojelualuevarauksena mukaan uuden maakuntakaavan valmisteluun.

Luontokadon torjunta on noussut keskeiseksi kansainväliseksi ja kansalliseksi tavoitteeksi. Montrealissa sovittu YK:n biodiversiteettisopimuksen toteutus ja Euroopan unionin biodiversiteettistrategia tulevat edellyttämään metsien suojelun vahvistamista Etelä-Suomessa. Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä luontokato on pysäytetty ja luonnon monimuotoisuus elpyy.

Pirkanmaalle on tärkeää saada vietyä valtion maalle sijoittuva, suojelullisesti merkittävä ja kilpailukykyinen kansallispuistohanke eteenpäin ehdolle hallitusohjelmaan jo ensi hallituskaudella.Ympäristöministeriössä on ollut käsittelyssä Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin tekemä esitys Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamiseksi. Laajentamalla kansallispuistoa Ruoveden ja Ylöjärven rajoille kansallispuistojen pinta-ala nousisi 11 000 hehtaarista 21 000 hehtaariin. Näin saavutettaisiin Lapin kansallispuistojen kokoluokkaa oleva puisto keskeiselle paikalle Etelä-Suomeen. 

Ympäristöministeriössä on useita muitakin pääasiassa kuntien tai maakuntaliittojen tekemiä aloitteita uusista kansallispuistoista eri puolella Suomea. Kansallispuistohankkeet vaativat edetäkseen ympäristöministeriössä vankan alueellinen tuen. 

“Pirkanmaan liiton esityksellä ympäristöministeriölle on keskeinen merkitys kansallispuistohankkeen etenemisessä”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin hallituksen jäsen Hannu Raittinen.

Lisätietoja:

Sari Hämäläinen
Järjestösihteeri
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry.
040 930 4118

Aloite liitteineen: https://www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/kannanotot/