Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Hallinto-oikeus kumosi Karvian susiluvan

Riistakeskus myönsi viime vuoden lopulla kannanhoidollisen poikkeusluvan Karviaan Lauhanvuoren laumalle viiden suden metsästämiseen. Metsästys ei kuitenkaan toteutunut Vaasan hallinto-oikeuden asettaman toimeenpanokiellon takia, luvista tehtyjen valitusten ansiosta. Nyt hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että riistakeskuksen päätös poikkeusluvan myöntämisestä ei ole ollut lainmukainen. 

Riistakeskuksen myöntämä kannanhoidollinen poikkeuslupa koski Lauhanvuoren viiden suden laumaa Karviassa ja metsästysaika oli helmikuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri valitti luvista yhdessä Satakunnan piirin kanssa, sillä suden suotuisan suojelutason arviointi on edelleen kesken.  

Luonnonvarakeskuksen arvio kannan suotuisan suojelun tasosta valmistuu vasta syksyllä 2022 ja susi on arvioitu lajina erittäin uhanalaiseksi Suomessa. Vaasan hallinto-oikeus asetti luvat toimeenpanokieltoon muutoksenhaun ajaksi, joten luvallinen metsästys ei toteutunut.

Maanantaina 6. päivä kesäkuuta hallinto-oikeus antoi päätöksensä ja luvat kumottiin. 

– Oikeuden päätös oli hyvin odotettu, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä toteaa.

Vaikka kannanhoidollinen metsästys ei toimeenpanokiellon takia toteutunut, on asialla myös periaatteellista merkitystä: lupaperusteluiden tulee olla kestäviä. 

– Pirkanmaalla on vahva metsäkauris- ja valkohäntäkauriskanta. Susi kuuluu pirkanmaalaiseen luontoon, Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin suurpetokoordinaattori Marjaana Laaksonen sanoo.

Lue Vaasan hallinto-oikeuden tiedote tästä linkistä.

Lisätietoja:

– Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto, puheenjohtaja, p. 040 722 922

– Riku Lumiaro, Suomen luonnonsuojeluliitto, suurpetoasiantuntija, p. 050 5859 857

– Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530

– Marjaana Laaksonen, Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri,
suurpetokoordinaattori, p. 050 5911663

 

Avauskuva: Frank Vassen/Wikimedia commons (CC-BY-2.0).