Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Metsähallitus jatkaa luontoarvojen heikentämistä hakkuilla laajasta vastustuksesta huolimatta

Metsähallitus jatkaa hakkuita Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajennusesityksen alueella luontojärjestön vetoomuksesta huolimatta. Hakkuita vastustavaan adressiin on tullut parissa päivässä yli 1 000 nimeä.

Vastoin 5.11.2021 Ylen artikkelissa esitettyä väitettä hakkuut kansallispuistojen laajennusesitysalueella, muun muassa Riuttaskorvessa, ovat luontojärjestön vetoomuksesta huolimatta jatkuneet. Vetoomuksen tueksi avattu adressi on saanut hetkessä laajaa kannatusta, mikä osoittaa, että hakkuut alueella eivät ole sosiaalisesti hyväksyttyjä. 

”Valtion tulee toimia suunnannäyttäjänä luontokadon pysäyttämisessä, eikä hävittää suojelualue-esitysten luontoarvoja ennakoivasti”, piirin puheenjohtaja Hannu Raittinen vaatii.

Kansallispuistojen väliin jäävällä alueella on pääosin ojittamatonta metsämaata, jossa kallioalueet, kangasmaat ja soistumat vuorottelevat mosaiikkimaisesti ja väliin jää luonnontilaisia puroja, noroja ja pienvesiä. Metsäkoneella möyriminen alueella nyt, kun maa ei ole jäässä, jättää maastoon syvät urat, jotka vesilain vastaisesti vaarantavat norojen luonnontilan ja vaikuttavat laajemminkin metsämaan vesitalouteen pilaten tihkupintojen erityisen arvokkaita elinympäristöjä. 

”Valtion omistaman Metsähallituksen kiire hakata suojeluesitysalueilla ennakoivasti on vastoin kansalaisten oikeustajua. Kansalaisten kanta on selvä – hakkuut on keskeytettävä välittömästi”, Raittinen toteaa.

Laaja-alaisen metsiensuojelun mahdollisuudet Etelä-Suomessa ovat hyvin rajalliset. Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välinen alue on ainoita valtion omistamia laajoja metsämantereita, joille tämän mittaluokan kansallispuistokokonaisuus on mahdollista perustaa. Alueella on useita olemassaolevia suojelualueita ja suojelualue-esityskohteita. Laajennuksen myötä syntyisi Etelä-Suomen laajin metsiensuojelualue, joka olisi myös merkittävä hiilinielu ja -varasto sekä vetovoimainen virkistysalue, joka palvelisi koko eteläistä Suomea.

Toteutuessaan kansallispuistojen laajennusesitys yhdistää Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot ja helpoittaa puistoihin kohdistuvaa käyttöpainetta.

Adressi laajennusesityksen metsien puolesta 

Avauskuva: facebook.com/suojellaanriuttaskorpi
Lisää paikallisen asukkaan kuvia hakkuista sivustolla, pyynnöstä myös parempilaatuisena.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry

Hannu Raittinen,
puheenjohtaja
p. 050 048 5244

Anne Hirvonen
aluesihteeri
p. 045 233 6356