Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Osuuskunta Lumimuutos ennallistaa Vapolta ostamansa riekkosuon

Turpeennostolta säästynyt ja riekkosuona tunnettu Louhineva Parkanossa Pirkanmaan pohjoisosissa on nyt osa Osuuskunta Lumimuutoksen elinympäristöverkostoa. Kaikkiaan 90 hehtaarin alan ennallistaminen Landscape Rewilding -ennallistamisohjelmassa torjuu ilmastonmuutosta ja luontokatoa turvaamalla suon säilymisen hiilinieluna ja arvokkaana elinympäristönä.

Parkanon Louhineva on noin kolme kilometriä pitkä ja 300‒500 metriä leveä osin luonnontilainen neva, jota on ojitettu suoaltaan pohjois- ja itäpuolelta. Vuonna 2017 Louhineva säästyi turpeennostolta, kun Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri muistutti alueen erityisistä luontoarvoista yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja 73 muun muistuttajan kanssa, eikä lupaa myönnetty.

”Uutinen on huojentava, sillä vaikka Louhineva säästyi turpeennostolta, se ei ollut turvassa rahkasammaleen kuorinnalta, joka ei ole lupasääntelyn piirissä. Louhinevalla on kokoaan laajempaakin merkitystä, sillä alueen soista 87 prosenttia on ojitettuja”, Pirkanmaan piirin aluesihteeri Anne Hirvonen toteaa.

Pohjois-Pirkanmaalla esiintymisalueensa etelärajoilla esiintyvä, valtakunnallisesti vaarantunut riekko pesii Louhinevalla. Riekko on paikkauskollinen lintu, joka vaatii avointa suota pesimäreviiriksi sekä sopivien suoalueiden riittävän tiheää verkostoa: riekko siirtyy harvoin yli viiden kilometrin päähän syntysuoltaan. Louhineva tunnetaan myös kapustarinnan, taivaanvuohen, nuolihaukan, kurjen ja silmälläpidettävän teerin elinympäristönä. Louhinevalla esiintyy uhanalaisia ja silmälläpidettäviä suoluontotyyppejä, ja neva muodostaa arvokkaan osan alueen suoverkostoa.

Louhinevan ojitettujen osien ennallistaminen vähentää merkittävästi myös vesistöihin päätyvää kuormitusta.

”Louhinevan ennallistaminen pysäyttää valuma-alueelta tulevaa kuormitusta jopa 5001000 hehtaarin alalta. Kuormituksen vähenemisestä hyötyvät erityisesti läheinen Kuivasjärvi ja sen vedenlaatu, mutta välillisesti vaikutukset ulottuvat koko Kokemäenjoen vesistöön”, huomauttaa dosentti Tero Mustonen Osuuskunta Lumimuutoksesta.

Osuuskunnan Landscape Rewilding -ennallistamisohjelma tekee läheistä yhteistyötä Pro Kuivasjärvi ry:n kanssa, joka toteuttaa parhaillaan Kuivasjärvellä Pirkanmaan suurinta valuma-aluekunnostusta.

Vuonna 2018 Osuuskunta Lumimuutoksen, Euroopan investointipankin ja Rewilding Europe -säätiön yhteisaloitteena käynnistynyt Landscape Rewilding -ohjelma on Suomen suurin yksityismaiden voittoatavoittelematon ennallistamisohjelma. Ohjelman omistuksessa on kohteita noin 2 000 hehtaaria ja maanomistajasopimuksien kautta kunnostushankkeilla on noin 26 000 hehtaarin vaikutusala. Ennallistamisohjelmassa on kohteita Inarista Pirkanmaalle ja Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan.

 

Lisätietoja:

  1. Osuuskunta Lumimuutos:
    dosentti Tero Mustonen, tero@lumi.fi, p. 040 737 2424
  2. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:
    aluesihteeri Anne Hirvonen, anne.hirvonen@sll.fi, p. 045 233 6356

Kuvia medialle, kuvat: Osuuskunta Lumimuutos.

 

Tiedote 31.5.2021

Osuuskunta Lumimuutos
tiedotus@lumi.fi 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry
pirkanmaa@sll.fi