Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Laajennusesitys yhdistää Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry on jättänyt ympäristöministeriölle esityksen Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajentamisesta. Laajennusten myötä kansallispuistojen välille muodostuu luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta merkittävä ekologinen yhteys. Yhteensä 115 neliökilometrin laajennus parantaa metsien ja soiden suojelutilannetta Etelä-Suomessa, turvaa luonnon monimuotoisuutta pitkällä aikavälillä ja torjuu ilmastonmuutosta hiilinieluja ja -varastoja kasvattamalla.

Kansallispuistojen väliin jäävä alue on maakuntakaavassa ekosysteemipalveluille merkittävää MK-aluetta. Laajennusesitys koskee kansallispuistojen välissä olevia valtion omistamia maita, joiden liittäminen kansallispuistoon toteuttaisi maakuntakaavan tavoitteita käytännössä. Laajennusesitys sisältää useampia Natura-alueita ja suojelualueita, Riuttaskorven virkistysmetsäalueen ja Haukkamaan ympäristöarvometsäalueen. Lisäksi alueella on lukuisia arvokkaita luontokohteita, ojittamattomia soita, luonnontilaisia pienvesiä ja vanhoja metsiä, jotka ovat olleet mukana jo aiemmin ympäristöjärjestöjen suojeluesityksissä. Haukkamaan ympäristöarvometsän alue edustaa merkittävää ja laajaa, osittain lähes asumatonta metsämannerta Etelä-Suomessa.

Liitettävillä alueilla on luonnonsuojelulain 11.2 pykälän kansallispuiston yleiskriteerin mukaisesti merkitystä myös luonnonnähtävyytenä sekä luonnontuntemuksen lisäämisen ja yleisen luontoharrastuksen kannalta. Alueiden lisääminen kansallispuistoihin parantaa palvelukokonaisuutta ja keventää kansallispuistojen käyttöpainetta suosituimmilla reiteillä. 

 

Kuva 1. Laajennusesitysrajaus mustalla, siniset alueet esityksen ulkopuolelle jäävää yksityismaata.

 

 

Lisätietoja:

Esityksen saatekirje

Esitys