Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Monimuotoinen lähiluonto on jokaisen etu

Koronarajoitukset ovat osoittaneet, kuinka tärkeitä lähiluontokohteet ovat. Luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset ovat kiistattomat ja siten jokaisella tulisi tolla mahdollisuus päästä monimuotoiseen luontoon. Virkistysmetsien käsittelystä luopuminen säilyttäisi niin monimuotoisuutta kuin hiilivarastoja: suurin osa kuntametsien käsittelystä ei tuota kuin kustannuksia.

Myös Pirkanmaalla kansallispuistojen päivätupia ja retkeilyalueiden nuotiopaikkoja on jouduttu sulkemaan. Suosituimmat kohteet ruuhkautuvat, sillä ihmiset haluavat retkeillä monimuotoisissa vanhoissa metsissä. Lähelle olisi lyhyempi matka, mutta monen lähiluontokohteen liiallinen käsittely on heikentänyt niiden virkistysarvoa. Kaikkia lähiluontokohteita ei tunneta, sillä monen kunnan kohteista on vaikea löytää koottua tietoa. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Ylöjärvestä, joka on koonnut Ylöjärvi retkelle -karttapalveluun 250 luonto- ja kulttuurikohdetta.

Usein ulkoilureittien suunnittelu perustuu liikunnalle. Kunnan metsiä ja ulkoilureittejä suunnittelevat ja hoitavat toimihenkilöt, joilla ei ole osaamista luontoarvojen tai monimuotoisuuden vaalimisesta. Virkistysalueiden metsiä käsitellään metsätalouden pohjalta, harvennetaan, raivataan tiheikköjä ja tehdään jopa avohakkuita. Usein kuntametsien käsittelyn kustannukset myös ylittävät poistetuista puista saadun tuoton. Joitakin hoitotoimia lukuunottamatta, kuten kuusen poistoa lehdoista, käsittely heikentää alueiden monimuotoisuutta, virkistysarvoja ja metsien hiilivarastoja.

Metsät ja maaperä toimivat merkittävinä hiilivarastoina, eikä hiilensitoutuminen lakkaa, vaikka metsiä ei käsiteltäisi. Harvennuksissa kuitu- tai energiapuuksi päätyviin puihin sitoutunut hiili sen sijaan vapautuu pian takaisin ilmakehään. Ilmastotyössä Pirkanmaa on edelläkävijä: valtaosa maakunnan kunnista kuuluu Hinku-verkostoon ja Pirkanmaa on hakenut Hinku-maakunnaksi ensimmäisten joukossa. Edullisin tapa torjua ilmastonmuutosta on jättää kuntametsien puu korjaamatta.

Monet Pirkanmaan kunnat korostavat luonnon läheisyyttä markkinoinnissaan, mutta lähiluontokohteet eivät saa ansaitsemaansa arvostusta. Nyt on aika päivittää käytäntöjä ja kohdella virkistysmetsiä asukkaiden eduksi ja tulevien sukupolvien iloksi. Turhasta virkistysmetsien ”hoidosta” luopumalla vaalimme monimuotoisuutta, luonto- ja virkistysarvoja ja vahvistamme hiilinieluja.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry