Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Miksi hoidamme niittyjä?

Niityt ovat perinnebiotooppeja, joiden kasvi- ja hyönteislajisto on pitkään jatkuneen laidunnuksen ansiosta monimuotoista. Laidunnuksen päätyttyä niittyjä on hoidettava, jotta niityn lajisto säilyisi monimuotoisena.

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke on julkaissut selkokielisen esitteen, joka kertoo miten niittyjä hoidetaan.

Voit ladata suomen- ja englanninkielisen esitteen tästä.

Voit ladata suomen- ja arabiankielisen esitteen tästä.

Voit ladata suomen- ja farsinkielisen esitteen tästä.

Voit ladata suomen- ja somalinkielisen esitteen tästä.