Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Haetaan aluesihteeriä

Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. hakee sijaisuuteen osa-aikaista aluesihteeriä 1.6. – 31.12.2019 väliseksi ajaksi. Aluesihteeri toimii yhteistyössä piirihallituksen ja piirin järjestösihteerin kanssa. Aluesihteerin työhön kuuluvat alla mainitut ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät.

Luonnon- ja ympäristönsuojelu
– hallituksen avustaminen asiantuntijana lausuntojen, mielipiteiden ja valitusten valmistelussa
– alueellisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön koordinointi
– arvokkaita luontokohteita koskevien tietojen kerääminen, kohteiden inventointi

Tiedotus
– osallistuminen piirin tiedottamiseen yhteistyössä piirihallituksen kanssa
– piirin edustaminen tarvittaessa

Yhteistyö
– yhteydenpito viranomaisiin ja sidosryhmiin
– paikallisyhdistysten avustaminen suojelun asiantuntijana
– yhteydenpito Luonnonsuojeluliittoon ja paikallisyhdistyksiin

Muut vastuualueet
– osallistuu tarvittaessa hallituksen kokousten esityslistan laadintaan ja pöytäkirjan pitämiseen
– osallistuminen tarvittaessa piirin hankkeisiin
– osallistuminen asiantuntijana piirin antaman koulutuksen järjestämiseen

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta, kokemusta ympäristön- ja luonnonsuojelun alan tehtävistä, alan järjestöjen tuntemusta sekä erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Kyky kirjallisen aineiston tuottamiseen on tärkeää.

Aluesihteerin työaika on 50 % Suomen luonnonsuojeluliitossa käytössä olevan TES:n säännöllisestä viikkotyöajasta, 18 (18,125) tuntia viikossa. Aluesihteerin palkka 50 % työajalla on kokemuksesta riippuen 1234-1378 € kuukaudessa.

Hakemukset mahdollisine liitteineen pyydetään toimittamaan 30.4.2019 mennessä SLL:n Pirkanmaan piirin hallitukselle osoitteeseen pirkanmaa@sll.fi (mieluimmin pdf-muodossa) tai Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida hakuprosessissa.

Tehtävästä antaa lisätietoja järjestösihteeri Marjo Niemenmaa, pirkanmaa@sll.fi, puh. 040 515 4557 (arkisin klo 10-16) ja piirin puheenjohtaja Heikki Toivonen, toivonenhe@gmail.com, puh. 040 749 3901 (yhteydenotot mieluimmin 23.4, 24.4 ja 26.4. klo 15-17).