Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Opin­näy­te­työs­sä tutkittua: Kotoutumista tukeva luonnonhoito vahvistaa maahanmuuttajien sosiaalista hyvinvointia

Hanna Kivelän opinnäytetyö Kotouttava luonnonhoito sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistumisessa – Maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia toimintaan osallistumisesta julkaistiin helmikuussa. Tutkimukseen haastateltiin 14:ää maahanmuuttajaa, jotka olivat osallistuneet Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen luonnonhoitotapahtumiin.

Opinnäytetyön tulosten mukaan Kolu-hanke tarjoaa mielekästä tekemistä ja yhteenkuuluvuutta luonnon hyväksi tehtävän vapaaehtoistyön kautta. Kotouttava luonnonhoito voi muun muassa vahvistaa yhteisöllisyyttä, auttaa muodostamaan sosiaalisia suhteita, edistää osallisuutta sekä lisätä tietoja ja taitoja, jotka auttavat yhteiskunnassa toimimisessa. Yhdessä tekeminen luonnossa tarjoaa hyvän tilaisuuden vuorovaikutukselle. Alla suomeksi kirjakielelle käännettyjä poimintoja haastatteluista (ei suoria lainauksia anonymiteetin suojaamiseksi):

Kanssakäyminen on paljon helpompaa täällä. Ihmiset tulevat tänne ja heillä on jotain tekemistä ja he odottavat kohtaavansa erilaisia ihmisiä. Myös muita suomalaisia, ei ainoastaan minua, olen ulkomaalainen, mutta myös muita suomalaisia, joita he eivät ole aikaisemmin tavanneet.

Koen, että suurin osa Kolu-hankkeeseen osallistuvista ihmisistä pitää luonnosta ja siten meillä on jo jotain yhteistä ja sellaiselle arvostukselle tai yhteiselle pohjalle on hyvä rakentaa ystävyyssuhteita.

Ulkona ja luonnossa ihmiset ovat ehkä avoimempia ja, en tiedä, vapaampia, siinä on jotain vapautta. — Luonnossa ihmiset ovat vapaita liikkumaan ja jos sinulla on keskustelu jonkun kanssa, se on todennäköisesti aidompaa, koska te molemmat haluatte käydä keskustelua sen sijaan, että keskustelisitte vain siksi, koska ei ole muutakaan paikkaa minne mennä.

Nautin eniten siitä, että pääsin tekemään vähän työtä, mutta se oli minulle tärkeää, koska autoin suojelemaan luontoa ja koen, että sen lisäksi, että pääsin tutustumaan uusiin ihmisiin ja olemaan vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, luonnon suojeleminen oli minulle todella nautinnollista.

Siellä ihmiset olivat todella avoimia kanssakäymiselle, koska joskus kuulee, että suomalaiset ovat varautuneita ja että on todella vaikea puhua heidän kanssaan, mutta kun menimme tapahtumaan, kaikki olivat todella ystävällisiä, todella valmiita kanssakäymiseen ja kysymään asioita sinusta ja se oli todella hyvä kokemus.

Ryhmässä ollessa tuntuu, että kuulut sinne, ja te teette samaa asiaa. Tuntuu, että te tunnette toisenne tai että teillä on yhteinen näkemys siitä, mitä olette tekemässä…

Kolu-hanketta koordinoi Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja sitä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Toteuttamisessa hyödynnetään Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntemusta.

Lisätiedot opinnäytetyöstä:

Hanna Kivelä, sairaanhoitaja (YAMK)
Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu