Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­pal­kin­to Heikki Holstille virtavesien hyväksi tehdystä työstä

SLL:n Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin vuoden 2017 ympäristöpalkinto on myönnetty Heikki Holstille. Holsti on tehnyt pitkään tärkeää työtä virtavesien kunnostamiseksi ja uhanalaisen taimenen elinolojen parantamiseksi tekemällä kutusoraikkoja ja selvittämällä taimenen perimää DNA-näytteiden avulla. Hän on koulutukseltaan limnologi ja työskentelee kalastotutkijana Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä.
Virtavedet eli joet, purot ja norot edustavat uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Lapin eteläpuolella kaikki virtavesiluontotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi. Taimenen sisävesikannat puolestaan ovat erittäin uhanalaisia.

– Viime aikoina on tapahtunut merkittävää edistystä muokattujen uomien kunnostamisessa ja palauttamisessa luonnontilaan. Heikki Holsti ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ovat olleet tässä avainasemassa Pirkanmaalla, sanoo luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Heikki Toivonen.

Monet luonnonsuojelupiirin ja paikallisyhdistysten aktiivit ovat osallistuneet Heikki Holstin vetämiin virtavesien kunnostustalkoisiin. Vuonna 2016 talkoita järjestettiin viidellä kohteella eri puolilla Pirkanmaata. Kangasalan Sahalahdella asuva luonnonsuojelupiirin hallituksen jäsen Timo Jalava on talkoillut useita kertoja Holstin johdolla.

– Heikki Holsti on virtavesien todellinen asiantuntija, jonka järjestämissä talkoisissa on ilo olla mukana. Työt on aina suunniteltu viimeisen päälle, ohjeistus toimii ja jälki on hyvää, Jalava kertoo.

Ympäristöpalkinto jaetaan Holstille keskiviikkona 29.3. Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin kevätkokouksen yhteydessä.

Lisätietoja:
Heikki Toivonen, puheenjohtaja, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry., p. 040 749 3901, toivonenhe(at)gmail.com
Timo Jalava, hallituksen jäsen, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry., p. 050 546 3039, timokjj(at)gmail.com
Juho Kytömäki, aluesihteeri, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry., p. 040 515 4557, pirkanmaa(at)sll.fi
Heikki Holsti, p. 050 351 9022, heikki.holsti(at)kvvy.fi