Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Rudus Mäntymäelle 20 toimintavuotta lisää

Aluehallintoviranomaisen uusi lupa mahdollistaa Rudus Oy:n toiminnan jatkumisen Mäntymäen alueella sekä myös toiminta-alueen laajentamisen ja ylijäämälouheen yöaikaisen vastaanoton. Nurmijärven kunta valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Kunta ei hyväksy Etelä-Suomen aluehallintoviraston 15.1.2024 tekemää aluetta koskevaa ympäristö- ja maa-aineslupapäätöstä. Nurmijärven kunnan valituksen perusteluissa todetaan, että toiminta alueella on alkanut lähes 17 vuotta sitten ja nyt myönnetyn luvan voimassaoloaika on 20 vuotta. On kohtuutonta, että luvan mukaisesti yöaikaisista kuljetuksia tulee sietää vielä kahdenkymmenen vuoden ajan. Lupaehdoista huolimatta yöaikaista kuljetuksista aiheutuu haittaa lähialueen asukkaille. Asiasta uutisoi Nurmijärven Uutiset 21.2.2024.