Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Kansallinen pö­lyt­tä­jä­stra­te­gia ja toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma

Pölyttäjästrategia
Pölyttäjästrategia, Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:9

Ympäristöministeriö on julkaissut Kansallisen pölyttäjästrategian ja toimenpidesuunnitelman. Tavoitteena on turvata pölyttäjien ja pölytyksen tulevaisuus Suomessa. Pölyttävät hyönteiset ovat välttämättömiä sekä maataloudelle että luonnonekosysteemien toiminnalle. Pölyttäjästrategian tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden väheneminen on pysäytetty, pölyttäjäkannat vahvistuvat ja luonnon- ja viljelykasvien pölytys on turvattu.

Toimenpidesuunnitelma sisältää 27 toimenpidettä, jotka jakautuvat viiteen aihepiiriin. Kahden ensimmäisen toimenpiteillä parannetaan sekä uhanalaisten että yleisempien pölyttäjien elinympäristöjä ja elinolosuhteita. Kolmas aihepiiri koskee tarhattujen pölyttäjien vastuullista käyttöä, ja neljäs pölyttäjiä koskevan tutkimus- ja seurantatiedon parantamista. Viides aihepiiri käsittelee pölyttäjiä tukevaa viestintää, neuvontaa ja toiminnan aktivointia.

Pölyttäjästrategia sisältää ehdotuksen kansallisesta pölyttäjäseurannasta ja arvion sen edellyttämistä resursseista. Lisäksi on arvioitu myös eräiden muiden toimenpiteiden edellyttämiä voimavaroja. Strategian ympäristövaikutukset arvioidaan hyvin myönteisiksi, mutta vaikuttavuus tulee riippumaan toimenpiteiden toteutumisen mittakaavasta.

Pölyttäjästrategia ja toimenpidesuunnitelma on laadittu ympäristöministeriön asettaman työryhmän toimesta. Sen viimeistelyssä on huomioitu saatu lausuntopalaute.

Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:9. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-246-4