Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to valitti 168 ilveksen kaatoluvasta

Ilves, maalaus, Magnus v. Wright
Ilves, Magnus v. Wright

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Riistakeskuksen perustelut ilvesten metsästyksen poikkeusluville eivät ole lainmukaisia. Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset ovat jättäneet paikallisiin hallinto-oikeuksiin 168 valitusta ilveksen tappamiseen tarkoitetuista poikkeusluvista. Myös Nurmijärven Luonto on valittajien joukossa. Laajamittainen ilveksen metsästys riittämättömillä perusteilla sai Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset valittamaan tappoluvista enemmän kuin koskaan ennen.

Riistakeskus on perustellut isoa osaa poikkeusluvista “paikallisyhteisön sitouttamisella”. Luonnonsuojeluliiton ympäristöoikeuden asiantuntijan mukaan Suomen riistakeskuksen perustelu ei ole lainmukainen eikä johdonmukainen. Hallinto-oikeus on tänä ja viime vuonna linjannut sekä ilveksen että karhun kohdalla kannanhoidollisen metsästyksen poikkeuslupien perusteluiden pätevyydestä. Näiden ratkaisujen valossa “paikallisyhteisön sitouttaminen” ei ole riittävä peruste 300 ilveksen tappamiselle. Etenkin, kun ilveksestä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Ilvekset saalistavat vieraslajeja, kuten valkohäntäkaurista ja supikoiraa, joiden määrää on pyritty rajoittamaan metsästäjien ja suojelijoiden yhteistyöllä.

Lisätietoja Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallisesta tiedotteesta.