Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Suomiehensuo on Nurmijärven uusin luon­non­suo­je­lua­lue

Uudenmaan ELY-keskus päätti 31.8.2023 perustaa Nurmijärvelle Suomiehensuon luonnonsuojelualueen. Suomiehensuo on Nurmijärven ja Hyvinkään rajalla sijaitseva, eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja ja luonnontilaltaan kohtalaisena säilynyt keidassuo. Keidassuot ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia luontotyyppiyhdistymiä. Suon karussa keskiosassa vallitsevana luontotyyppinä on keidasräme ja laiteet muodostuvat rahka- ja isovarpurämeistä. Suon keskiosat ovat säilyneet vesitaloudeltaan ja puustoltaan luonnontilaisina, mutta itäosissa on havaittavissa selkeitä jälkiä aikaisemmasta turpeennostosta. Itäosien suojelemisella turvataan suon arvokkaan keskiosan säilyminen.

Päätöksellä toteutetaan Uusimaa-kaava 2050 -maakuntakaavaa ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO). Luonnonsuojelualueen perustamisen tarkoituksena on monimuotoisuudelle merkittävän, maakunnallisesti arvokkaan suon ja sen uhanalaisten luontotyyppien suojeleminen. Alueen suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.