Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Sitran suositus: Luonnolle pitäisi laskea rahallinen arvo

Kangasmetsää © Merja Ylönen / Luonnonsuojeluliitto

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo Helsingin Sanomien artikkkelissa 29.5.2023 luontokadon nousevan viiden vuoden sisällä ilmastonmuutoksen kokoiseksi poliittiseksi ja taloudelliseksi kysymykseksi. Kataisen mukaan luontokatoa on torjuttu perinteisesti perustamalla suojelualueita, mutta suojelun lisäksi luontokadon ratkaisuun tarvitaan markkinataloutta. Yritykset ovat hänen mielestään jo nyt etujoukkoa luontokadon torjunnassa. Sitra haluaa nostaa luonnon mukaan seuraavan EU-komission keskeisiin politiikkaohjelmiin, ja siksi se pyrkii osaltaan vaikuttamaan syksyllä 2024 aloittavan uuden komission ohjelmaan. Tuoreessa muistiossa hahmotellaan, mitä ohjelman pitäisi sisältää.

Kiertotaloutta pitkään edistänyt Sitra haluaa ohjelmaan kiertotalouden mukaiset sisämarkkinat. Sisämarkkinat tarkoittavat tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaata liikkumista rajojen yli, ja jatkossa niiden sääntelyä pitäisi kehittää kiertotalouden mukaiseksi eli sellaiseksi, että luonnonvarojen käyttö minimoitaisiin. Sitra suosittelee, että EU-alueella otettaisiin käyttöön kansantalouden tilinpidon rinnalle YK:ssa luotu ekosysteemitilinpito, eli yksinkertaistettuna luonnolle annettaisiin rahallinen arvo.

Helsingin Sanomien artikkeli 29.5.2023: ”Sitran suositus: Luonnolle pitäisi laskea rahallinen arvo”

Sitran raportti: ”Putting nature at the heart of the European Green Deal”