Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nurmijärven asukkaita kiinnostaa vesistöjen tila

Kuhakosken maisema on kaunis, siellä voi rentoutua ja nauttia luonnosta. Kuva: Hanna Keinänen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyysi alueen asukkailta tietoa heille tärkeistä vesiluontokohteista ja niihin liittyvistä huolenaiheista vuonna 2022. Suurin osa vastauksista koski Nurmijärveä, ja Nurmijärven alueelle tehtiin yli 170 karttamerkintää.

Nurmijärvellä eniten karttamerkintöjä keräsivät Sääksjärvi, Vaaksinjärvi, Valkjärvi, Isosuo sekä Vantaanjoki ja sen koskialueet. Vesiluontokohteiden tärkeiksi piirteiksi vastaajat kokivat luonnon monimuotoisuuden, rauhan, hyvän vedenlaadun ja uintimahdollisuudet. Alueella suosituimmat virkistyskäyttömuodot ovat uinti ja kalastus. Erityisen suosittuja uimapaikkoja ovat Sääksin ja Vaaksin uimarannat sekä Valkjärvellä sijaitsevat Tiiran ja Lähtelän uimarannat. Vantaanjoki on merkittävä kalastuspaikka. Retkeilykohteena erityisesti Myllykoski, Nukarinkoski ja Isosuo ovat suosittuja, ja niiden maisemat ja ulkoilureitit keräsivät kiitosta.

Nurmijärveläisten huolenaiheet koskivat pääsääntöisesti runsasta vesikasvillisuutta tai heikkoa vedenlaatua, ajoittaisia tulvia sekä pistekuormittajien ja kiintoainekuormituksen vaikutuksia Vantaanjoessa. Vesikasvillisuus, etenkin Valkjärven rehevöityminen ja Sääksjärvessä havaittu järvisyyhy aiheuttavat vastaajien mukaan haittaa virkistyskäytölle.

Kysely oli osa Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanketta ja sen toteuttivat Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hankkeessa on tavoitteena lisätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä kuntien välillä, sekä järjestää koko Uudenmaan vesistökunnostusverkoston yhteisiä teematilaisuuksia. Nurmijärven ja lähialueiden tiedottamisesta vastaavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Nurmijärven kunta.

Lue lisää