Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Metsäkylän osayleiskaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on antanut 22.3. Nurmijärven kunnalle lausunnon Nurmijärven Metsäkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnossa edellytetään, että luontoselvityksiä tulee tarkentaa ja päivittää niiden alueiden tai kohteiden osalta, joille tulevassa kaavaluonnoksessa tai kaavaehdotuksessa esitetään alue- tai kohdevarauksia nykytilanteeseen verrattuna muuttavalle maankäytölle. Tällaisia kohteita ajatellen selvitykset esim. liito-oravan ja lepakoiden osalta ovat jo liian vanhoja.