Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Uusi luon­non­suo­je­lua­lue Nurmijärvelle

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt suojelupäätöksen Lalli nimiselle noin 3,1 ha:n alueelle Lallinsuolla. Toisesta osasta Lallinsuota tuli yksi 6,4 ha alue suojeluun tammikuussa ja näiden välissä on aikaisemmin suojeltu pikku palanen. Kaikki vielä toistaiseksi irrallaan toisistaan.

Lallinsuo koostuu kahdesta vesitaloudellisesti erillisestä keidassuosta. Eteläosassa on viettokeitaan piirteitä. Alueen keskiosa on heikosti muodostunutta kermirämettä, jonka ympärillä on rahka- ja isovarpurämettä. Suon reuna-alueilla on rehevämpiä lehto- ja ruohokorpia. Suon pohjoisosa on metsäkeidas, jossa on rahka-, tupasvilla- ja isovarpurämettä. Lallinsuo on soidensuojelun täydennysohjelman inventoinneissa todettu monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi suoksi.