Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Uusi luon­non­suo­je­lua­lue Nurmijärvelle

Kuvituskuva

Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksellä 9.3.2023 on perustettu Lyyli Forsströmin suojelualue. Klaukkalan itäpuolella sijaitsevalla alueella on Luhtaanmäenjokeen laskeva noro ja sitä ympäröivää jyrkkäpiirteistä kuusivaltaista sekametsää. Alue on lehtoa sekä lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää. Noro lähiympäristöineen on luonnontilainen ja lahopuuta on paikoitellen varsin runsaasti. Alueella on järeitä haapoja ja alueen lajistoon kuuluu muun muassa uhanalainen liito-orava. Kohde täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet seuraavien elinympäristön osalta: lehdot ja monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät.