Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Ministeriöiden selvitys suurten rai­de­lii­ken­ne­hank­kei­den ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta

Suomi-radan vaihtoehtoja on käytännössä kaksi. Toinen on pääradan lisäraiteet ja oikaisut Riihimäen ja Tampereen välille, toinen on kokonaan uusi suurnopeusrata. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle, lähde: Suomi-rata Oy

Valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö selvittivät suurten raideliikennehankkeiden rahoitusmahdollisuuksia ja ilmastovaikutuksia. Hankkeiden toteuttaminen edellyttäisi huomattavaa julkisen sektorin taloudellista panostusta. Tiistaina 24.1.2023 julkaistussa VM:n raportissa käydään läpi Turun tunnin junan, Tampereen Suomiradan ja Porvoon kautta Kouvolaan kulkevan Itäradan tunnuslukuja.

Vuosikymmeniä kestävien hankkeiden kustannusarvioihin liittyy huomattavia epävarmuuksia, ja niiden julkiselle sektorille aiheuttamia kokonaiskustannuksia on mahdotonta arvioida etukäteen. Myös velkarahoitukseen liittyy riskejä.

Raportissa on verrattu liikennöinnistä saatavaa hyötyä uusista ratayhteyksistä aiheutuviin kustannuksiin. Tällä perusteella hankkeiden suorat taloudelliset hyödyt eivät riitä kattamaan kustannuksia ja niiden arvioidaankin olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomia ja ne kuormittavat valtavasti ilmastoa. Nykyisiä rakennusmateriaaleja ja työmenetelmiä käyttäen hankkeiden ilmastopäästöjen laskennallinen takaisinmaksuaika liikennöinnistä saatavilla päästövähenemillä on hyvin pitkä, 140–330 vuotta.

Lue YLE:n artikkeli aiheesta.