Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Uusi luon­non­suo­je­lua­lue Hirmunojan alueelle

Kullero Hirmunojan lehdossa

Nurmijärven elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että osalle kiinteistöjen Ojala , Punamulta ja Heikkari  alueista perustetaan Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue. Hakemuksessa korostetaan suojelumääräysten osalta, että Seitsemän veljeksen ulkoilureitin kunnostaminen, ylläpitäminen, kehittäminen tulee olla mahdollista.

Luonnonsuojelualueen perustaminen liittyy Nurmijärven vihreiden valtuustoryhmän aloitteeseen vuodelta 2020. Hirmunoja valikoitui mm. sen vuoksi, että alue täydentää jo olemassa olevaa Hirmunojan suojelualuetta. Lisäksi Seitsemän veljeksen reitti kulkee alueen läpi.

Olemassa olevan Hirmunojan luonnonsuojelualueen ojaan laskevat rinteet ovat lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Hirmunojan laaksossa sijaitsevalla alueella on järeää haapa ja kuusivaltaista puustoa. Puron uoma on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena ja maaperä on rehevää. Alueen lajistoon kuuluu uhanalainen liito orava. Alue täyttää etelä suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO luonnontieteelliset valintaperusteet.

Asiasta uutisoi Nurmijärven Uutiset verkkolehdessään 18.9.2022  https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/5348001