Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

NCC Industry Oy:n Kytäjärven louhinta-alueen lupahakemuksen käsittely keskeytetty

KUVA: HYVINKÄÄN ISOAHTEEN LUONTOSELVITYS © SWECO INFRA & RAIL OY, 2021

NCC Industry Oy hakee isoa maa ainesten ottoaluetta Hyvinkään Kytäjärven kylässä Sääksjärven läheisyydessä. Hyvinkään ympäristöviranomainen on päättänyt keskeyttää vireillä olevan maa aines lupahakemuksen käsittelyn, koska Kytäjän kyläyhdistys on tehnyt Uudenmaan ELY-keskukselle aloitteen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta koko Kytäjärven kylän alueelle. Yhdistys vaatii, että Kytäjärven kylän kaikkien louhosten aiheuttamat yhteisvaikutukset selvitetään ja arvioidaan. Kyläyhdistyksen aloitteen käsittelyn vuoksi myös Maatalousyhtymä Laakkosen Sikopesänmäen maa-aineslupahakemuksen käsittely on keskeytetty.

Kuultuaan Hyvinkään ympäristölautakunta ELY-keskus tekee päätöksen, tuleeko hankkeisiin soveltaa ympäristövaikutusten arviointia vai ei. Hakemusten käsittely keskeytetään siihen asti, kunnes ELY:n päätös YVA-tarveharkinnasta saadaan. NCC Industry Oy:n hakemus pidetään kuitenkin nähtävillä Julkipaino.fi -sivuilla alkuperäisen kuluttamisen ajan eli 6.6. asti, ja siitä voi jättää normaalisti muistutuksia ja mielipiteitä.

Asiasta uutisoi Aamuposti 17.5.2022.

NCC Industry Oy:n hakemuksen suunnitelma-alueen pinta-ala on yli 40 ha, ottamisalueen pinta-ala on noin 20 ha ja kokonaisottomäärä yli 2 milj. m³. Kyseessä on uusi toiminta, jolle haetaan lupaa 15 vuodeksi ja lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupaa haetaan myös alemmat ohjearvot alittavien ylijäämämaiden vastaanottoon. Pilaantumattomia ylijäämämaita vastaanotetaan alueelle enintään n. 30 000 m³. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 330 m etäisyydellä. Lähellä ei hakijan mukaan ole laajempia vakituisen asutuksen alueita. Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat noin 600 m päässä kohteesta ja lähin luonnonsuojelualue 500 m etäisyydellä ottoalueesta. Kohdekiinteistölle on tehty luonto-, melu- ja maisemaselvitykset. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen, ympäristöön, vesistöihin ja pohjavesille.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 4.5. – 6.6.2022 osoitteessa www.julkipano.fi.
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Emmi Lokka, p. 040 827 5923, emmi.lokka@hyvinkaa.fi.

Kuulutus: https://www.lupapiste.fi/app/fi/bulletins#!/ymp-bulletin/LP-106-2021-02123
Hakemuksen liitteet: https://www.lupapiste.fi/app/fi/bulletins#!/ymp-bulletin/LP-106-2021-02123/attachments