Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Päätös luonnonmetsien suojelusta tehtävä viipymättä

Kuva. Jonne Sippola/Greenpeace

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, WWF, BirdLife, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö vaativat hallitukselta toimia Suomen viimeisten luonnonmetsien suojelemiseksi. Luonnonmetsien tuho on jatkunut valtionmetsissä tutkijoiden hätähuudoista huolimatta. Pääministeri Sanna Marinille luovutettiin 21 345 suomalaisen allekirjoittama vetoomus 3.2.202

Tapaamisessa pääministeri Marinin kanssa järjestöt esittävät, että luonnonmetsien suojelu valtion metsissä turvataan valtioneuvoston periaatepäätöksellä ja samalla käynnistetään valmistelu yksityismetsien suojelurahoituksen nostamiseksi.

“Tietämys valtionmailla sijaitsevien luonnonmetsien määrästä ja sijainnista on parantunut selvästi viime vuosina. Kartoitusten tuloksena on ollut paitsi hyviä, myös huonoja uutisia: luonnonmetsiä on säästynyt, mutta niiden määrä on matala ja hakkuut niissä etenevät. Näiden alueiden säästämisellä on kiire ja tähän tarvitaan Metsähallituksen lisäksi Marinin hallituksen selkeitä toimia”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Vanhojen metsien säästämisellä on tiedeyhteisön vahva tuki: eri tieteenalojen johtavista tutkijoista koostuva Luontopaneeli antoi joulukuussa 2021 esityksensä Suomen metsien merkittävästä lisäsuojelusta ja valtion vanhojen metsien välittömästä, määräaikaisesta hakkuukiellosta, kunnes uusien suojelutavoitteiden toteutuksesta on sovittu.

Luonnonmetsätyöryhmä on kartoittanut valtion mailla sijaitsevia, suojelemattomia luonnonmetsiä vuodesta 2019 alkaen. Työryhmän alustavien tulosten mukaan luonnonmetsiä on jäljellä valtion mailla Saamenmaan eteläpuolella niin vähän, että kaikkien suojelun ulkopuolella olevien säästämisen tulisi olla itsestäänselvyys.

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 3.2.2022