Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Korkein hallinto-oikeus muutti Röykän maankaatopaikan lupaehtoja

Kuva: Nurmijärven Uutiset/kuvituskuva/Outi Paappanen

Korkein hallinto-oikeus myönsi Nurmijärven kunnalle sekä kolmelle yksityishenkilölle valitusluvan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä siltä osin kuin valitukset koskevat yleiskaavassa tarkoitettua ekologista yhteystarvetta, toiminnan sijoittamisen edellytyksiä sekä toiminnasta aiheutuvia pölyhaittoja. Korkein hallinto-oikeus on myös tutkinut asian mainituilta osin, ja muuttanut Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräyksiä sekä antanut uuden lupamääräyksen. Muutokset koskevat ekologista yhteyttä, toiminnan sijoittamista sekä pölyhaittoja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.12.2021.

Keski-Suomen Kuljetus Oy haki vuonna 2016 maanläjitystä koskevaa ympäristölupaa Perttulan ja Röykän rajalla Lopentien ja Isoniityntien risteyksen tuntumassa sijaitsevalle kiinteistölle. Nurmijärven Luonto teki 4.2.2016 lupahakemuksestaja muistutuksen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ja täydensi muistutustaan 15.2.2017.

Nurmijärven Luonto ry valitti Vaasan hallinto-oikeudelle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 15.5.2017 tekemästä päätöksestä ja antoi 15.1.2018 asiassa vastaselityksen ja vaati ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä 31.12.2019.

Nurmijärven Uutiset uutisoi asiasta 17.12.2021.