Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Nurmijärven Luonto Nurmijärven Uutisissa

Nurmijärven Luonnon hallituksen jäseniä Myllykoskella, vasemmalta lukien Elina Lepistö, Tuula Sjöstedt ja Jouko Vuoristo. Kuva Jutta Halminen/NU

Nurmijärven Uutiset kertoo Nurmijärven Luonto ry:n toiminnasta lehdessään 6.-7.11.2021 sivuilla 4-5. Nurmijärven Luonnon tavoitteena on suojella monimuotoista lähiluontoa, elinkelpoista ympäristöä ja kulttuuriperintöä sekä vaalia luontoarvoja Nurmijärvellä. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin ja tavoitteena onkin saada erityisesti nuoria enemmän mukaan toimintaan.

Ajankohtaisia aiheita ovat esimerkiksi Kirkonkylän Pappilan lehdon säilyttäminen sekä teollisuusalueiden kaavoitus luonnonarvoja kunnioittaen. Seuraamme kunnan asemakaava- ja lupa-asioita, annamme lausuntoja ja kannanottoja ympäristöön vaikuttavista asioista sekä teemme tarvittaessa muistutuksia ja valituksia. Joissain tapauksissa olemme tehneet myös lisäselvityksiä Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntijoiden tukemana.

Luonnon suurimmat uhat ovat elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen metsänkäytön ja kaavoituksen myötä. Rakentamisessa pitäisikin ottaa entistä paremmin huomioon luontoarvojen ja kaupungistumisen yhteensovittaminen. Luonto ei tarvitse ihmisiä, mutta ihminen ei pärjää ilman luontoa. Moni itsestään selvä asia, kuten puhdas vesi ja vaikkapa ruoantuotantoon vaikuttavat ekosysteemipalvelut, kuten pölyttäjäpalvelut, ovat uhattuina ihmisen oman toiminnan vaikutuksesta. Luonnolla on ihmiselle todistettavasti myös monia terveysvaikutuksia