Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Luonto-Liitto piikittää PEFC-ser­ti­fi­kaat­tia

Luonto-Liiton nuorista vapaaehtoisista koostuva valtuusto piikittää vuosittain luonnon kannalta kestämättömästi toimivia tahoja. Vuoden 2021 Siilin piikki -antipalkinto päätettiin antaa PEFC-sertifikaatille.

PEFC-standardi on antanut katteettomia lupauksia metsätalouden ekologisesta kestävyydestä. PEFC ei ole turvannut luonnon monimuotoisuutta, eikä hiilinielun kasvattamista, toisin kuin sen markkinoinnissa on annettu ymmärtää. Sertifikaatin piiriin kuuluu yli 90 % Suomen talousmetsistä ja sillä on brändätty suomalaista metsätaloutta kestäväksi 20 vuoden ajan. Tutkimukset ja uhanalaisuusselvitykset kuitenkin osoittavat Suomen metsätalouden aiheuttavan merkittävää lajien ja elinympäristöjen häviämistä ja uhanalaistumista. Tilanne osoittaa selkeästi PEFC:n puutteet.

Syke ja ELY-keskukset irtautuivat keväällä 2021 sertifikaatin standardityöryhmästä ilmoittaen, että ekologista kestävyyttä on erittäin vaikea saada huomioiduksi metsätaloustoimijoiden määräävän aseman vuoksi. ”Sertifioinneilla ja ympäristömerkeillä on merkitystä vain, mikäli niiden päätöksenteko ja kriteeristö ovat uskottavalla tasolla. Jos annetaan ekologisuuslupauksia, ne on pystyttävä myös pitämään”, Elina Multaharju Luonto-Liiton liittovaltuustosta toteaa.

Luonto-Liiton tiedote 25.5.2021