Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lua­lue Aleksis Kiven kunniaksi etenemässä

Kullero, ojakellukka ja kimalainen Hirmunojalla

Nurmijärven Uutiset kertoi viikonvaihteessa 12.-13.12.2020, että valtuustoaloite Seitsemän veljeksen kunniaksi Nurmijärvelle perustettavasta luonnonsuojelualueesta on etenemässä. Nurmijärven elinvoimalautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle luonnonsuojelualueen perustamista Hirmunojan ja Myllykosken alueelle. Vastauksessa todetaan, että näiden kohteiden muodostamista luonnonsuojelualueiksi valmistellaan ja asia tuodaan päätettäväksi kevään 2021 aikana.

Hirmunojan valintaa puoltaa muun muassa se, että alue täydentää jo olemassa olevaa suojelualuetta, mikä lisää suojelualueen merkittävyyttä. Hirmunojan alueen kasvillisuus on suurruoho- ja saniaislehtoa. Ojaan laskevat rinteet ovat lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa. Hirmunoja on luonnontilainen uoma, jonka varrella esiintyy paikoitellen lahopuustoa.

Myllykosken osalta todetaan Vantaanjoen olevan NATURA-aluetta. Jokivarren lehtoa ja lehtomaista kangasta pidetään alueen arvokkaimpana osana. Alueella on myös havaittu lepakkolajeja.

Seitsemän veljeksen ulkoilureitti kulkee molempien ehdotettujen alueiden läpi.

Nurmijärven Uutiset viikonvaihde 12.13.2020 ”Valtuustoaloite Seitsemän veljeksen kunniaksi etenee”

Lue myös artikkeli ”Nurmijärven vihreät esittää uuden luonnonsuojelualueen perustamista Nurmijärvelle